۱۴ / آبان / ۹۶

اهدای جوایز به طرح‌های برگزیده مسابقه طراحی مرکز نوآوری

مسابقه طراحی داخلی مرکز نوآوری و کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با همکاری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران در تیرماه برگزار گردید. اعلام نتایج مسابقه در آخر تیرماه انجام گرفت که با توجه به برگزاری اهدای جوایز با حضور دانشجویان و ترقیب دانشجویان دیگر در شرکت در مسابقات و مسئولیت‌های اجتماعی، برنامه اهدای جوایز در نگارخانه دانشکده معماری و با حضور اساتید و دانشجویان این دانشکده صورت گرفت.
در این برنامه، لوح‌های برگزیده در نگارخانه به نمایش گذاشته شد و جوایز اهدا گردید.