۱۴ / آبان / ۹۶

بازدید از مجموعه صنعتی ماموت

اساتید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به همراه اساتید دانشکده‌های مکانیک و متالورژی و مواد، طی دعوت مجموعه صنعتی ماموت، بازدید از این مجموعه و جلسه‌ای با مدیر عاملان شرکت‌های زیر مجموعه صورت گرفت.
با توجه به گستردگی حوزه‌های کاری مجموعه صنعتی ماموت، حوزه‌های مختلف کاری در پردیس دانشکده‌های فنی در این جلسه ارائه شد و از طرف این مجموعه، با استقبال خوبی قرار گرفت.
ساخت تریلرهای اسکانیا به صورت کامل در مجموعه صنعتی ماموت صورت می‌پذیرد. ساخت کانکس‌ با کاربردهای متفاوت از اتاقک‌های تریلر تا کانکس‌های مربوط به آنتن‌های مخابراتی، ATM یا موارد دیگر زیر مجموعه‌های گروه صنعتی ماموت می‌باشد.