پروژه‌ها

توانمندی‌های دانشکده

آزمایشگاه‌هایی در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،‌ سرویس‌هایی به فناوران و پژوهشگران ارائه می‌دهند که به شرح زیر است:


 • آزمایشگاه تآیید نمونه آنتن
 • خدمات SEM و TEM آزمایشگاه لایه نازک
 • آزمایشگاه فشار قوی
 • آزمایشگاه روشنایی فنی

 • موارد زیر، نمونه‌هایی از محصولات به ثمر رسیده دانشکده می‌باشد:

  Functional Near-Infrared Spectroscopy
  High Frequency Scanning Imaging System
  LPCVD
  Routers and Switches
  Pole Climbing Robot-Washing Lamps
  Cascaded High Voltage Transformer
  Phase-Type Discriminator
  3D Neuro-Rehab Robot

  جهت مشاهده نمونه‌های بیشتری از تکنولوژی‌ها، فناوری‌ها و محصولاتی که دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ارائه داده است می‌توانید از قسمت دستاوردهای فناورانه دانشکده استفاده فرمایید.