دفتر انتقال فناوری چیست؟

اولین دفتر انتقال فناوری (Technology Transfer office) در دانشگاه تهران در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ایجاد شده است. هدف از تشکیل این دفتر، ایجاد ارتباطی عمیق ما بین مشتری‌های هوشمند موجود در کشور و پروژه‌های تعریف شده در دانشکده به خصوص در دوره تحصیلات تکمیلی می‌باشد. از طرفی با ایجاد فضای مناسب برای افراد سرمایه‌گذار، امکان حضور و فعالیت آنان در دانشکده به عمل آمده است.

اطلاعات بیشتر

پروژه ها


‌همکاران و حامیان